Jenifa's Diary Season 19

4 months ago

Jenifa's Diary Season 19 is now on waploaded

Episodes
Series

Jenifa's Diary S19 EP13 - THE BOY IS MINE

4 months ago
Series

Jenifa's Diary S19 EP12 - PLAYBOY

4 months ago
Series

Jenifa's Diary S19 EP11 - SOUR LOVE

4 months ago
Series

Jenifa's Diary S19 EP10 - DEPRESSION

4 months ago
Series

Jenifa's Diary S19 EP09 - ELECTION DAY

4 months ago
Series

Jenifa's Diary S19 EP08 - LION'S DEN

4 months ago
Series

Jenifa's Diary S19 EP07 - THE ELECTION CAMPAIGN 2

4 months ago
Series

Jenifa's Diary S19 EP06 - THE ELECTION CAMPAIGN

4 months ago
Series

Jenifa's Diary S19 EP05 - STEP DOWN

4 months ago
Series

Jenifa's Diary S19 EP04 - TOUGH LOVE

4 months ago
Series

Jenifa's Diary S19 EP03 - PRIMARIES 2

4 months ago
Series

Jenifa's Diary S19 EP02 - PRIMARIES

4 months ago
Series

Jenifa's Diary S19 EP01 - PUBLIC OFFENDER

4 months ago