Jenifa's Diary Season 19

5 months ago

Jenifa's Diary Season 19 is now on waploaded

Episodes
Series

Jenifa's Diary S19 EP13 - THE BOY IS MINE

5 months ago
Series

Jenifa's Diary S19 EP12 - PLAYBOY

5 months ago
Series

Jenifa's Diary S19 EP11 - SOUR LOVE

5 months ago
Series

Jenifa's Diary S19 EP10 - DEPRESSION

5 months ago
Series

Jenifa's Diary S19 EP09 - ELECTION DAY

5 months ago
Series

Jenifa's Diary S19 EP08 - LION'S DEN

5 months ago
Series

Jenifa's Diary S19 EP07 - THE ELECTION CAMPAIGN 2

5 months ago
Series

Jenifa's Diary S19 EP06 - THE ELECTION CAMPAIGN

5 months ago
Series

Jenifa's Diary S19 EP05 - STEP DOWN

5 months ago
Series

Jenifa's Diary S19 EP04 - TOUGH LOVE

5 months ago
Series

Jenifa's Diary S19 EP03 - PRIMARIES 2

5 months ago
Series

Jenifa's Diary S19 EP02 - PRIMARIES

5 months ago
Series

Jenifa's Diary S19 EP01 - PUBLIC OFFENDER

5 months ago